Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Làm thế nào để bạn xử lý các tranh chấp về hóa đơn hoặc tăng chi phí bất ngờ trong quá trình điều trị cho thú cưng?

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về hóa đơn hoặc chi phí tăng bất ngờ trong quá trình điều trị cho thú cưng, chính sách của chúng tôi là giải quyết chúng nhanh chóng và trung thực. Chúng tôi mong muốn có những cuộc trò chuyện cởi mở và minh bạch với bạn để tìm ra giải pháp.