Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Làm thế nào để bạn biết khối u đó là gì?

Xác định bản chất của một khối u thường liên quan đến sinh thiết, trong đó chúng tôi lấy một mẫu mô nhỏ và kiểm tra nó dưới kính hiển vi. Phân tích này có thể giúp chúng tôi xác định xem khối u lành tính (không ung thư) hay ác tính (ung thư), hướng dẫn các bước tiếp theo trong kế hoạch chăm sóc thú cưng của bạn.