Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Gây mê hoạt động như thế nào?

Thú cưng của bạn sẽ được tiêm thuốc an thần nhẹ để chúng không cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi trước khi chúng tôi đặt ống thông tĩnh mạch và cho dùng thuốc gây mê. Thú cưng của bạn sẽ được duy trì bằng thuốc gây mê dạng hít để đưa thuốc dưới dạng khí vào phổi của chúng trong suốt quá trình phẫu thuật. Chúng tôi áp dụng cùng một quy trình, chất lượng và loại thuốc mà bạn mong đợi ở một bệnh viện dành cho người để mang lại cho thú cưng của bạn điều tốt nhất trong suốt quá trình điều trị và phục hồi nhanh nhất có thể.