Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Thuốc an thần hoạt động như thế nào?

Thuốc an thần hoạt động bằng cách cho thú cưng của bạn uống thuốc giúp trấn tĩnh và giảm phản ứng của chúng với kích thích. Điều này giúp chúng nằm yên và thoải mái trong suốt quá trình phẫu thuật.