Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Thú cưng của tôi phải ở lại bệnh viện bao lâu?

Thời gian nằm viện thay đổi tùy theo ca phẫu thuật và tốc độ hồi phục của thú cưng của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một khung thời gian chính xác hơn trong quá trình tư vấn của bạn. Hãy yên tâm, đội ngũ của chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ chăm sóc cần thiết để hỗ trợ phục hồi thú cưng của bạn.