Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Một buổi chải chuốt thường kéo dài bao lâu?

Tắm và sấy khô mà không cắt tỉa mất từ ​​một đến hai giờ. Nếu bạn muốn cắt tỉa lông cho chó của mình, sẽ mất từ 2,5 đến 3,5 giờ. Đối với những con chó lớn hơn có bộ lông dài, groomer của chúng tôi cần khoảng hai giờ để tắm kỹ cho chúng.