Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Tôi nên cho chó đi grooming bao lâu một lần?

Để duy trì bộ lông sạch sẽ và dễ chăm sóc, hầu hết các chú chó nên được chải lông từ 4 đến 6 tuần một lần. Nếu con chó của bạn có bộ lông ngắn, chúng có thể được chải lông từ tám đến mười tuần một lần.

Những giống chó có bộ lông ngắn và rụng thường có thể đợi 8-12 tuần giữa các lần chải lông. Tuy nhiên, bạn cần chải lông cho chúng thường xuyên tại nhà.