Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Chó con nên bao nhiêu tuổi trước khi có buổi cắt tỉa lông đầu tiên?

Bạn nên cho chó con làm quen với việc chải lông càng sớm càng tốt. Bạn có thể lên lịch cho chú chó con đầu tiên của mình sau khi chúng đã được tiêm phòng đầy đủ vào lúc 12-16 tuần tuổi