Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Vận chuyển trong khoang hàng hóa có thực sự an toàn?

Mặc dù khái niệm vận chuyển hàng hóa có thể gây lo ngại, nhưng các hãng hàng không có sẵn các quy trình để đảm bảo an toàn cho vật nuôi. Trong hầu hết các trường hợp, đây là phương thức di chuyển thoải mái và an toàn nhất cho thú cưng của bạn – thú cưng của bạn sẽ có không gian riêng được kiểm soát nhiệt độ riêng, được ưu tiên đến sau cùng – ra khỏi khoang đầu tiên và vận chuyển cũng như được xử lý bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo và có kinh nghiệm.