Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Bệnh răng miệng có phổ biến ở vật nuôi không?

Có, bệnh răng miệng là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến nhất ở vật nuôi, ảnh hưởng đến phần lớn chúng ở độ tuổi trung niên. Chúng tôi thấy rằng hơn 70% bệnh nhân mắc bệnh răng miệng khi thú cưng 5 tuổi! Chăm sóc răng miệng thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa những vấn đề này.