Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Thú cưng của tôi có quá lớn tuổi để gây mê không?

Tuổi tác không nhất thiết là trở ngại cho việc gây mê. Mỗi thú cưng được đánh giá trên cơ sở cá nhân xem xét sức khỏe tổng thể và nhu cầu cụ thể của chúng. Hãy nhớ rằng, mục đích chính của chúng tôi là đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho thú cưng của bạn. Nếu bạn lo lắng về tuổi của thú cưng, chúng tôi rất sẵn lòng thảo luận với bạn.