Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Thú cưng của tôi bị bệnh tim và/hoặc bệnh thận. Gây mê có an toàn không?

Mặc dù việc gây mê ở vật nuôi bị bệnh tim hoặc thận cần được chăm sóc đặc biệt, nhưng vẫn có thể thực hiện một cách an toàn nếu được theo dõi cẩn thận và có các phác đồ phù hợp. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa và điều chỉnh cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho thú cưng của bạn. Như mọi khi, chúng tôi sẽ thảo luận trước về những rủi ro và lợi ích với bạn để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt cho sức khỏe thú cưng của mình.