Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Lông thú cưng của tôi bị thắt lại. Có nhất thiết phải cắt ngắn hay không?

Khi lông thú cưng của bạn cực kỳ rối, xơ hoặc phủ chặt, sẽ có nhiều khả năng gây căng thẳng, chấn thương và thương tích. Nếu có thể, chúng tôi cẩn thận loại bỏ lớp lông thú cưng của bạn.

Nhưng có những trường hợp không thể tẩy lông cho thú cưng mà không gây đau đớn hoặc kích ứng nghiêm trọng cho thú cưng. Trong những trường hợp như vậy, groomer sẽ loại bỏ lớp lông bằng kéo, thực hiện dưới tình trạng được gây mê bởi bác sĩ của chúng tôi.