Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Tôi nên triệt sản thú cưng ở tuổi nào?

Mặc dù có thể khác nhau tùy thuộc vào giống chó và tình trạng sức khỏe, nhưng nhìn chung, chúng tôi khuyên bạn nên triệt sản hoặc triệt sản thú cưng trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng tuổi. Chúng tôi có thể thảo luận về thời điểm tốt nhất cho thú cưng của bạn trong quá trình tư vấn.