Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Làm sạch răng là gì?

Chúng tôi tiến hành kiểm tra răng miệng kỹ lưỡng, chụp phim toàn diện toàn bộ miệng, đồng thời thực hiện cạo vôi và đánh bóng răng tỉ mỉ. Quá trình này giúp chúng tôi loại bỏ mảng bám khỏi phần có thể nhìn thấy của răng và bên dưới đường viền nướu. Bằng cách đo các túi dưới đường viền nướu, chúng tôi có thể đánh giá sức khỏe tổng thể của răng thú cưng của bạn. Nếu phát hiện răng bị bệnh nặng, chúng tôi sẽ nhổ bỏ để giảm đau và ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng sau này. Dựa trên phản hồi từ khách hàng của chúng tôi, hầu hết thú cưng có xu hướng vui vẻ hơn sau khi làm sạch răng!