Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Các yêu cầu để vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế với thú cưng là gì?

Vận chuyển quốc tế dành cho thú cưng có thể bao gồm nhiều yêu cầu, chẳng hạn như tiêm chủng cụ thể, giấy chứng nhận sức khỏe và có thể là kiểm dịch tùy thuộc vào quốc gia đến. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra với đại sứ quán hoặc đội vận chuyển thú cưng chuyên nghiệp của chúng tôi để có thông tin chính xác nhất.