Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi để thú cưng lại ở phòng groomer lâu hơn thời gian cần thiết để grooming cho chúng?

Thú cưng của bạn được chúng tôi yêu thương và chăm sóc, nhưng ngay cả spa năm sao của chúng tôi cũng không thể thay thế được việc ở bên cạnh bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đón thú cưng của mình ngay sau khi chúng kết thúc vì chúng luôn cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên bạn.