Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Bệnh nha chu (Periodontal) là gì?

Bệnh nha chu là tình trạng viêm và nhiễm trùng các mô xung quanh răng, có thể dẫn đến khó chịu, rụng răng và các vấn đề sức khỏe khác nếu không được điều trị.