Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Kiểm dịch thú cưng thực sự như thế nào?

Ý nghĩ về việc cách ly thú cưng có thể khiến bất kỳ chủ sở hữu nào cũng lo lắng, tuy nhiên có một số cân nhắc quan trọng cần tính đến. Các cơ sở kiểm dịch được điều hành bởi chính phủ và nhân viên chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất được thiết kế để giữ cho thú cưng an toàn và thoải mái, đồng thời nếu bạn tiến hành nghiên cứu và lập kế hoạch phù hợp với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi, thú cưng của bạn sẽ chỉ cần thời gian cách ly tối thiểu.