Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Chi phí là bao nhiêu?

Chi phí cho các quy trình nha khoa có thể rất khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của thú cưng của bạn. Bạn có thể tìm thấy các mức giá trung bình trên trang định giá của chúng tôi cho cả làm sạch tiêu chuẩn và những loại có nhổ răng. Chúng tôi có thể cung cấp ước tính chi tiết trong quá trình tư vấn cho bạn sau khi bác sĩ thú y của chúng tôi đã kiểm tra miệng và tình trạng răng miệng của thú cưng của bạn.