Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Chi phí vận chuyển thú cưng của tôi bằng đường hàng không là bao nhiêu?

Chi phí của các dịch vụ chuyển thú cưng thay đổi dựa trên một số yếu tố, bao gồm kích thước và loài thú cưng của bạn, địa điểm khởi hành, điểm đến của bạn và các dịch vụ cụ thể mà bạn yêu cầu. Bạn có thể tìm thấy các phạm vi rộng trên trang định giá của chúng tôi cho các khu vực phổ biến và nhóm của chúng tôi sẽ sẵn lòng chuẩn bị và cung cấp báo giá chi tiết cho các nhu cầu chính xác của bạn.