Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Cần làm xét nghiệm gì trước khi gây mê?

Chúng tôi thường tiến hành một loạt các xét nghiệm trước khi gây mê để đảm bảo an toàn cho thú cưng của bạn. Điều này có thể bao gồm xét nghiệm máu để đánh giá chức năng cơ quan, chụp X-quang hoặc siêu âm để kiểm tra các tình trạng cơ bản và khám sức khỏe toàn diện. Những xét nghiệm này giúp chúng tôi hiểu được sức khỏe tổng thể của thú cưng của bạn và thiết kế một kế hoạch gây mê phù hợp với nhu cầu của chúng.