Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Tại sao bác sĩ phải thực hiện vệ sinh răng miệng trong lúc gây mê toàn thân?

Gây mê toàn thân cho phép chúng tôi thực hiện việc làm sạch kỹ lưỡng và hiệu quả hơn, đặc biệt là bên dưới đường viền nướu. Nó cũng giữ cho thú cưng của bạn yên tĩnh và thoải mái trong suốt quá trình. Điều quan trọng là nó cũng cho phép chúng ta duy trì đường thở thông thoáng và bảo vệ cổ họng và phổi của thú cưng không hít phải nước hoặc bất kỳ mảnh vụn nào.