Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Tại sao chúng ta cần chụp X-quang nha khoa?

Có thể bạn chưa biết: 2/3 số răng của thú cưng của bạn ẩn dưới đường viền nướu. Chụp X-quang nha khoa cho phép chúng tôi nhìn thấy bên dưới đường viền nướu của thú cưng của bạn, đây là nơi xảy ra hầu hết các bệnh răng miệng. Điều này giúp chúng tôi chẩn đoán và điều trị các vấn đề có thể bị bỏ sót trong quá trình kiểm tra trực quan.