Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Tại sao chúng tôi nhổ răng?

Việc nhổ răng được thực hiện để giảm bớt đau đớn và nhiễm trùng do răng bị bệnh hoặc hư hỏng, tăng cường sức khỏe tổng thể và chất lượng cuộc sống cho thú cưng của bạn.