Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Tại sao giá của ADI lại cao hơn các chỗ khác?

Chúng tôi chỉ nhận một vài khách hàng chải chuốt mỗi ngày. Điều này cho phép chúng tôi dành nhiều thời gian cần thiết với thú cưng của bạn. Người chải lông của chúng tôi chỉ sử dụng dầu gội, dầu xả và dụng cụ chải lông chất lượng tốt nhất, được khử trùng kỹ lưỡng giữa các vật nuôi.

Chúng tôi tự hào mang đến cho thú cưng của bạn trải nghiệm đặc biệt thoải mái và phát huy những điều tốt nhất ở chúng. Điều đó cần có thời gian, sự cống hiến và đào tạo nâng cao cho các groomer của chúng tôi.