Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Tại sao dịch vụ thú y tốn nhiều tiền như vậy?

Chúng tôi thông cảm với mối quan tâm của bạn về chi phí. Chăm sóc thú y liên quan đến các thủ tục và thiết bị y tế hiện đại, đào tạo chuyên môn và đội ngũ chuyên gia tận tâm, tất cả đều góp phần vào chi phí. Mục tiêu chính của chúng tôi là đảm bảo mức độ chăm sóc cao nhất cho thú cưng của bạn.