Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Thú cưng của tôi có được dùng thuốc an thần không?

Có, thú cưng của bạn sẽ được tiêm thuốc an thần để đảm bảo chúng nằm yên và thoải mái cũng như đảm bảo chúng được gây mê toàn thân an toàn nhất có thể. Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo quá trình này an toàn và thoải mái nhất có thể.