Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Thú cưng có bị căng thẳng hoặc đau đớn không?

Đội ngũ của chúng tôi đảm bảo thú cưng của bạn cảm thấy thoải mái và không bị căng thẳng trong suốt thời gian nằm viện và trong khi vệ sinh răng miệng. Điều này bao gồm sử dụng các kỹ thuật xử lý nhẹ nhàng không sợ hãi, kiểm soát cơn đau và thuốc an thần nếu cần thiết.