Blog

Your pet deserves nothing less than the best in veterinary care.
And that’s what you’ll find when you trust your pet’s health to us.

Thú cưng của tôi có cần quay lại để được kiểm tra lại không?

Có, việc tái khám là cần thiết để theo dõi quá trình hồi phục của thú cưng của bạn. Tùy thuộc vào cuộc phẫu thuật, chúng tôi thường khuyên bạn nên tái khám một hoặc hai lần vào ngày thứ 3 và 10-14. Nếu bạn lo lắng về vết rạch hoặc vị trí phẫu thuật tại bất kỳ thời điểm nào, hãy mang thú cưng của bạn đến để được kiểm tra lại miễn phí hoặc gửi cho chúng tôi một bức ảnh để đảm bảo mọi thứ đang hồi phục một cách thích hợp.